Về chúng tôi

About family
1 tỷ đô-la trong quỹ cứu trợ thế chấp hiện có sẵn cho các chủ nhà ở California, những người đã chậm trả tiền nhà trong Đại dịch COVID-19. Chủ nhà đủ tiêu chuẩn sẽ không phải trả lại số tiền đã được trao.

Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act) năm 2021. Chương trình này được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho các chủ nhà đủ điều kiện, những người đã bị chậm trả tiền nhà do khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch. 

Chương trình dành cho tất cả các chủ nhà ở California đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. NHÀ Ở LÀ CHÍNH .

Bảng Thuật Ngữ sử dụng trong Chương Trình Cứu Trợ Vay Thế Chấp của California (theo phê duyệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ).

Hãy nhấp vào đây để kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị và tiến hành đăng ký.

Các Dịch vụ Thế chấp Tham gia.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Tiểu bang đã khởi động Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California để cung cấp khoản trợ cấp một lần cho những chủ nhà đủ tiêu chuẩn, những người đã chậm trễ trong việc thanh toán nhà ở của họ. Thông qua việc sử dụng 1 tỷ đô-la trong quỹ liên bang, các khoản trợ cấp giúp các chủ nhà gặp khó khăn về tài chính trong đại dịch COVID-19 bằng cách trang trải các khoản thanh toán nhà ở bị bỏ lỡ. Hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản cho vay và không cần phải trả lại.

Tại sao chương trình lại quan trọng?
Không giống như các chương trình hỗ trợ khoản vay thế chấp trước đây, Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California cung cấp hỗ trợ, cho những chủ nhà đủ tiêu chuẩn, mà không phải trả lại.

Chủ nhà nhận các khoản trợ cấp này nên nói chuyện với chuyên gia thuế về bất kỳ tác động nào mà điều này có thể có đối với thuế thu nhập của họ.

Ai đủ điều kiện?
Chương trình dành cho tất cả các chủ nhà ở California đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

  • Thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) của quận của họ;
  • Sở hữu một ngôi nhà dành cho một gia đình, căn hộ hoặc ngôi nhà được sản xuất cố định tại California; và
  • Đối mặt với khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020.

Và đáp ứng ít nhất một trong những điều sau:

  • Đang nhận hỗ trợ công;
  • Gánh nặng về nhà ở; hoặc
  • Đã bị từ chối một tùy chọn giải quyết khoản vay thế chấp thay thế bởi người cung cấp dịch vụ thế chấp của họ
Điều gì được coi là khó khăn về tài chính?
Đối với Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp California, khó khăn về tài chính là thu nhập bị giảm hoặc chi phí sinh hoạt tăng do đại dịch COVID-19. Ví dụ về chi phí sinh hoạt là chi phí y tế, thêm người sống trong hộ gia đình hoặc chi phí cho các dịch vụ tiện ích.
Đương đơn cần cung cấp những thông tin gì?
Danh sách mẫu các tài liệu cần thu thập trước khi hoàn thành đơn đăng ký bao gồm:

  • Tờ khai khoản vay thế chấp
  • Tờ khai Ngân hàng
  • Hóa đơn tiện ích
  • Chứng từ thu nhập (tức là bảng lương, tờ khai thuế hoặc chứng từ thất nghiệp)

Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của họ, một số đương đơn cũng sẽ phải cung cấp các loại thông tin khác nhau.

Có bao nhiêu hỗ trợ có sẵn cho tôi?
Các khoản trợ cấp hỗ trợ khoản vay thế chấp được ràng buộc trực tiếp với số tiền quá hạn mà chủ nhà nợ người cho vay của họ, tối đa là 80,000 đô-la cho mỗi hộ gia đình. Các khoản tiền được trao cho việc khôi phục khoản vay thế chấp sẽ được gửi trực tiếp đến người cho vay hoặc người phục vụ thế chấp của chủ nhà.

Hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản cho vay và không cần phải trả lại.

Chủ nhà nhận các khoản trợ cấp này nên nói chuyện với chuyên gia thuế về bất kỳ tác động nào mà điều này có thể có đối với thuế thu nhập của họ.

Tôi có còn đủ điều kiện không nếu tôi đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ liên quan đến COVID-19 không?
Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California chào đón các chủ nhà ngay cả khi họ đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ từ các chương trình hỗ trợ COVID-19 khác, chẳng hạn như Đạo luật CARES, Đạo luật Phân bổ Ngân sách (Consolidated Appropriations Act) năm 2021 hoặc Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ.
Làm cách nào để biết AMI (Thu nhập Trung bình Khu vực) của tôi là bao nhiêu?
Quý vị có thể tìm hiểu xem mình có thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hay không bằng cách sử dụng công cụ máy tính AMI của chúng tôi được tìm thấy trên trang chủ của trang web của chúng tôi tại địa chỉ camortgagerelief.org. Chỉ số AMI thay đổi theo quận và quy mô hộ gia đình.
Nếu kết quả Bảng Câu Hỏi Trên Đơn Đăng Ký của tôi cho biết rằng tôi không đủ điều kiện, tôi vẫn có thể điền vào đơn đăng ký chứ?

Nếu Bảng Câu Hỏi Trên Đơn Đăng Ký cho biết quý vị không đủ điều kiện để được hỗ trợ, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287 để thảo luận về các lựa chọn khác có sẵn cho quý vị.

Tôi có thể hoàn thành đơn đăng ký của mình ở đâu?
Quý vị có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để đăng ký Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp của California hay không bằng cách truy cập trang mạng camortgagerelief.org và nhấp vào nút “Đăng ký Tại đây” (Apply Here). Chủ nhà đáp ứng các tiêu chí sàng lọc trước có thể hoàn thành đơn xin tài trợ. Nếu cần trợ giúp trong việc điền đơn đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc nhân viên tư vấn về nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287.
Tôi có thể nhận hỗ trợ điền đơn ở đâu?
Nếu cần trợ giúp trong việc điền đơn đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc nhân viên tư vấn về nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287.
Có thời hạn nộp đơn không?
Các nguồn quỹ sẽ được triển khai từ chương trình cho đến khi chúng được phân bổ hết, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2025. Mặc dù không áp dụng thời hạn nộp đơn nghiêm ngặt, nhưng việc đăng ký càng sớm càng tốt sẽ cho phép quá trình xét duyệt của quý vị bắt đầu nhanh hơn, do đó có nghĩa là quý vị có thể sẽ nhận được tiền sớm hơn nếu đơn đăng ký của quý vị được chấp thuận.
Sẽ mất bao lâu để xem xét đơn đăng ký của tôi?

Do tác động lan rộng của đại dịch, chúng tôi dự đoán sẽ có một lượng lớn đơn đăng ký. Các đơn đăng ký đã được nộp với tất cả giấy tờ tài liệu được yêu cầu có thể mất vài tuần kể từ ngày nộp đơn cho đến khi một đương đơn đủ tiêu chuẩn nhận được tài trợ được chấp thuận. Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California cam kết giúp đỡ các chủ nhà càng nhanh càng tốt.

Sau khi đơn của tôi được chấp thuận, mất bao lâu để nhận được hỗ trợ tài chính?
Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California sẽ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho vay để xử lý các khoản thanh toán một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết sẽ giúp gia chủ nhanh nhất có thể.
Đơn đăng ký của tôi đã bị từ chối. Quy trình kháng nghị hiện có sẵn không? Tôi có thể đăng ký lại không?
Nếu đơn đăng ký của quý vị bị từ chối, quý vị có thể đăng ký lại chương trình.

Nếu muốn khiếu nại quyết định, quý vị vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] và bao gồm lý do tại sao quý vị cho rằng nên hủy bỏ quyết định.

Tôi có thể đăng ký lại nếu đơn đăng ký của tôi đã bị hủy do mất hơn 30 ngày để hoàn thành không?
hấp vào nút “Đăng Ký Tại Đây” (Apply Here). Các nguồn quỹ được giữ trong 30 ngày một lần khi chủ nhà bắt đầu đơn đăng ký của họ hoặc cho đến khi đơn được hoàn thành. Sau 30 ngày, số tiền này sẽ được chuyển trở lại vào nhóm dành cho những đương đơn mới.
Có văn bản đăng ký nào mà tôi có thể điền và gửi qua đường bưu điện không?
Đơn đăng ký phải được hoàn thành trực tuyến; tuy nhiên, nhân viên tư vấn về nhà ở có thể sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành và gửi đơn đăng ký của mình.
Ứng dụng có sẵn bằng những ngôn ngữ nào?
Ứng dụng có sẵn bằng sáu ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.
Nếu không có máy quét, tôi có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh Thẻ An Sinh Xã Hội và các tài liệu khác rồi tải chúng lên đơn đăng ký của mình không?
Được, ảnh kỹ thuật số của tài liệu được coi là tương đương với tài liệu được quét. Đảm bảo rằng ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt và có thể đọc được.
Nếu tôi không thể hoàn thành đơn đăng ký của mình cùng một lúc, tôi có thể tiếp tục lại sau không?
Cổng ứng dụng sẽ lưu trữ thông tin của quý vị để quý vị có thể quay lại nơi quý vị đã dừng lại. Chủ nhà có 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết
Sau khi hoàn tất đơn đăng ký của mình, liệu tôi có thể truy cập vào nó nếu tôi cần thực hiện các thay đổi không?
Sau khi quý vị gửi đơn đăng ký của mình, đơn đăng ký sẽ được chuyển để xem xét và quý vị sẽ không thể thực hiện các thay đổi bổ sung. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá sẽ liên hệ với quý vị về đơn đăng ký của quý vị, vì vậy quý vị có thể thảo luận về những thay đổi của mình với họ.
FAQ section