HIỆN ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ. CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ NỘP SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ CÁC KHOẢN QUỸ ĐƯỢC TRAO.

Trợ Giúp

Trung tâm liên lạc

Nhận hỗ trợ cá nhân về đơn ghi danh của quý vị từ Trung tâm Liên hệ Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California theo số 1-888-840-2594 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều PST từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Chương trình hỗ trợ hơn 200 ngôn ngữ.

Hỗ Trợ Pháp Lý

Đối với những câu hỏi pháp lý, xem trang Legal Assistance (Hỗ trợ Pháp Lý)

Email

Quý vị còn có câu hỏi nào nữa không? Gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24-48 giờ. [email protected] 

HUD-Certified Housing Counselors

HUD-approved housing counseling agencies are trained and certified by the U.S. Department of Housing and Urban Development to help you assess your financial situation, evaluate options and find programs and resources to help get you back on track.

Trợ giúp Ứng dụng

Có thể câu hỏi của quý vị đã được trả lời. Truy cập Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) để biết danh sách Câu Hỏi Thường Gặp. 

Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khác

Các Lựa chọn khác cho Chương trình Cứu trợ Thế chấp 

Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Khác

Hạng Mục

Các Lựa chọn khác cho Chương trình Cứu trợ Thế chấp

Hỗ trợ Nhà ở và Tiện ích

Dịch Vụ Việc Làm và Đào Tạo

Nguồn lực/Thông tin hỗ trợ về Dịch bệnh COVID-19

Bảo Vệ Thông Tin Tài Chính Và Lừa Đảo

Hỗ trợ cho Doanh nghiệp

Xóa Giảm Nợ Thẻ Tín Dụng

Bảo Hiểm Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe

Hỗ trợ Dịch vụ Nhân sinh

Hỗ trợ Thực phẩm

Các Lựa chọn khác cho Chương trình Cứu trợ Thế chấp

Hỗ trợ thế chấp của Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA): FHFA cam kết hỗ trợ những chủ nhà bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn nhà ở. Thông qua các chương trình của chính phủ, họ cung cấp các nguồn lực để cải thiện tình hình tài chính nhà ở và giải quyết các vấn đề với các đơn vị mà họ quản lý, chẳng hạn như Fannie Mae, Freddie Mac và Ngân hàng cho vay mua nhà liên bang. Những chủ nhà đang gặp khó khăn về kinh tế được khuyến khích liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị để có các lựa chọn hỗ trợ thanh toán. 

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) Homeowner Assistance Funds: For homeowners who don’t qualify for the Homeowner Assistance Fund (HAF) but are facing financial difficulties, the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) offers guidance on mortgage forbearance. Forbearance allows homeowners to pause or reduce mortgage payments temporarily. Eligibility requires experiencing financial hardship due to the pandemic, and it’s applicable to federally backed and some non-federally backed mortgages. The initial forbearance period typically lasts 3 to 6 months, with possible extensions. Homeowners are encouraged to contact their mortgage servicer and consider consulting a HUD-approved housing counselor for personalized assistance and planning. 

The U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD): Ang HUD cung cấp nhiều chương trình khác nhau nhắm vào các cộng đồng và cựu chiến binh không được hỗ trợ xứng đáng, bao gồm các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tài chính và các lựa chọn hỗ trợ thế chấp cụ thể. Để biết thông tin chi tiết và tìm các chương trình cụ thể, hãy truy cập trang web HUD. 
Hợp lý hóa việc tái cấp vốn cho các khoản vay FHA và USDA Chủ nhà có khoản thế chấp FHA và USDA được liên bang hỗ trợ có thể đủ điều kiện nhận Chương trình Hợp lý hoá tái cấp vốn. Chương trình này cho phép tái cấp vốn mà không cần xác minh lại thu nhập và việc làm hoặc thẩm định nhà. Nó được thiết kế để giúp chủnhà tái cấp vốn cho các khoản thế chấp của quý vị để giảm lãi suất và giảm các khoản thanh toán hàng tháng, ngay cả khi họ có ít, không có hoặc giá trị căn nhà âm. 
VA Housing Assistance: Đối với các cựu chiến binh, VA cung cấp các chương trình hỗ trợ thế chấp có thể giúp hoãn khoản vay, sửa đổi khoản vay và các lựa chọn cứu trợ khác được thiết kế để ngăn việc bị tịch thu tài sản thế chấp. Các chương trình này được thiết kế để cung cấp hỗ trợ với mục tiêu nhằm đảm bảo rằng cộng đồng cựu chiến binh nhận được sự trợ giúp họ cần trong việc quản lý các khoản thanh toán thế chấp và duy trì sự ổn định về nhà ở. Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web chính thức của VA. 

Hỗ trợ Nhà ở và Tiện ích

California (Department of Real Estate, hoặc DRE) cung cấp thông tin và nguồn lực để sửa đổi khoản vay và ngăn chặn việc tịch thu tài sản.

Bộ Gia Cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) (HUD)
Tìm các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương có thể cung cấp hỗ trợ về nhà ở, tìm hiểu về cách tránh bị tịch thu nhà và xác định vị trí cơ quan quản lý nhà ở khu vực.

Bộ Phát triển và Dịch vụ Cộng đồng (CSD)
Kết nối mọi người với các chương trình hỗ trợ năng lượng sử dụng trong gia đình, can thiệp khủng hoảng năng lượng và các chương trình chống biến đổi thời tiết cho người có thu nhập thấp.

Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC)
CPUC quy định các dịch vụ và tiện ích, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và đảm bảo người dân California tiếp cận với cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích an toàn và đáng tin cậy.

CalCAPA
Các dịch vụ địa phương bao gồm tiện ích và hỗ trợ cho thuê.

Dịch Vụ Việc Làm và Đào Tạo

Trung tâm Việc làm America’s Job Center of California SM (AJCC)
AJCC cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau giúp các nhà tuyển dụng có cơ hội việc làm và những người tìm việc đủ tiêu chuẩn kết hợp lại với nhau mà không mất phí. Quý vị có thể liên hệ với AJCC tại địa phương của mình để được trợ giúp gửi hoặc fax đơn ghi danh Bảo hiểm Thất nghiệp bằng văn bản.

Cơ Hội Học Việc
Tìm hiểu thêm về các cơ hội học nghề thông qua trang mạng "I Built It! (Tôi Đã Học Được Nó!)" tại Cục Quan hệ Lao động (Department of Industrial Relations).

Nguồn lực/Thông tin hỗ trợ về Dịch bệnh COVID-19

Trang web về COVID-19 tại California
Trang web chính thức về Ứng phó với Đại dịch do Coronavirus (COVID-19) tại California

Bảo Vệ Thông Tin Tài Chính Và Lừa Đảo

Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng
Cục Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, hoặc CFPB) là cơ quan thuộc chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo các ngân hàng, người cho vay và các công ty tài chính khác đối xử công bằng với quý vị. Trang web của Cục cũng có thông tin hữu ích về các khoản thế chấp và các biện pháp bảo vệ hiện tại của liên bang.

Văn phòng Tổng chưởng lý CA
Thông tin về Gian lận Điều chỉnh Khoản vay và Lừa đảo Giải cứu Tịch thu Nhà

Sở Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California
Sở Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (California Department of Financial Protection and Innovation, hoặc DFPI) cung cấp sự bảo vệ cho người tiêu dùng và dịch vụ cho các doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch tài chính. DFPI cũng cung cấp biện pháp bảo vệ tịch thu tài sản và thông tin về các nguồn lực cứu trợ khác.

Hỗ trợ cho Doanh nghiệp

COVID-19 CA Trợ giúp Doanh nghiệp Nhỏ
Nguồn lực dành cho Doanh nghiệp Nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Của Hoa Kỳ (SBA)
SBA cung cấp trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Cục Thuế và Phí California
Nhận gói cứu trợ và gia hạn khi tiến hành khai thuế tiểu bang.

Xóa Giảm Nợ Thẻ Tín Dụng

Quản trị Tiền tệ Quốc tế (Money Management International)
Một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ tư vấn tín dụng.

Bảo Hiểm Y Tế và Chăm Sóc Sức Khỏe

Covered CaliforniaTM
Một thị trường để mọi người tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện để được trợ giúp tài chính và mua bảo hiểm y tế, bao gồm Medi-Cal hay không. Họ giúp quý vị chọn một chương trình phù hợp nhất với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và ngân sách của quý vị. Quý vị thậm chí có thể được trợ giúp để trả tiền chăm sóc sức khỏe của mình hoặc đủ điều kiện nhận Medi-Cal.

Covered California dành cho Doanh nghiệp Nhỏ
Thị trường nơi các doanh nghiệp có tối đa 100 nhân viên có thể ghi danh bảo hiểm cho người lao động của họ. Các doanh nghiệp nhỏ có thể cung cấp cho nhân viên sự lựa chọn về chương trình bảo hiểm sức khỏe có thương hiệu, chất lượng hàng đầu, giá cả phải chăng trong phạm vi ngân sách do công ty quy định. Một số doanh nghiệp nhỏ có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế liên bang.

Chương trình Dịch vụ Y tế Quận hạt
Các quận hạt cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người có thu nhập thấp không đủ điều kiện nhận sự trợ giúp khác.

Phòng Khám Sức Khỏe Cộng Đồng
Hiệp hội Chăm sóc California Primary Care Association (CPCA) có thể giúp quý vị tìm một phòng khám tại cộng đồng.

Đạo Luật Điều Phối Ngân Sách Tổng Hợp Omnibus (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, hoặc COBRA)
Các cá nhân đủ điều kiện có thể tiếp tục thụ hưởng các quyền lợi bảo hiểm y tế theo nhóm trong thời gian thất nghiệp.

Hỗ trợ Dịch vụ Nhân sinh

Cơ quan Khu vực California về Người cao tuổi
Hỗ trợ người lớn tuổi và gia đình của họ xác định các dịch vụ và điều kiện khả thi.

Cơ Quan Đối Tác Nhằm Chấm Dứt Bạo Hành Gia Đình (California Partnership to End Domestic Violence, hoặc CPEDV)
Cung cấp giới thiệu đến các nhà cung cấp dịch vụ địa phương, nơi ở tạm trú, dịch vụ pháp lý và hơn thế nữa.

Dịch vụ Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ em
Yêu cầu thay đổi lệnh cấp dưỡng con cái của quý vị do mất việc làm hoặc trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp.

Hiệp Hội Ban Giám Đốc Phúc Lợi Quận Hạt (County Welfare Directors Association of California, hoặc CWDA)
Một hiệp hội phi lợi nhuận thúc đẩy hệ thống dịch vụ nhân sinh khuyến khích sự tự cung tự cấp của gia đình và cộng đồng, đồng thời bảo vệ trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương khỏi bị lạm dụng và bỏ rơi. Hiệp hội này thúc đẩy các dịch vụ của quận hạt.

First 5 California
Các nguồn hỗ trợ và thông tin hữu ích dành cho cha mẹ, người giám hộ và người chăm sóc có trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi.

Hỗ trợ Thực phẩm

CalFresh cung cấp trợ cấp thực phẩm hàng tháng cho những người và gia đình có thu nhập thấp, kể cả những người bị mất việc làm vì đại dịch. Truy cập trang mạng GetCalFresh.org để đăng ký trực tuyến chỉ trong 10 phút. Quý vị sẽ được phỏng vấn bởi quận của mình. Nếu được chấp thuận, quý vị có thể nhận được tới $234 một tháng tiền trợ cấp thực phẩm.

Hiệp hội Ngân hàng Thực phẩm California
Tại California, các tổ chức cộng đồng liên bang, tiểu bang và địa phương phối hợp để đảm bảo rằng hàng tạp hóa có sẵn tại các ngân hàng thực phẩm địa phương.

Chương trình Bữa trưa Mùa hè Miễn phí
Bữa trưa miễn phí được cung cấp cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi, bất kể thu nhập.

Bữa ăn ở trường
Bữa sáng và bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại các trường công lập khi đến phiên phục vụ.

Chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (Women, Infants and Children, hoặc WIC)
Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi được hỗ trợ dinh dưỡng trong chương trình WIC.