Mga Tagaserbisyo sa Utang sa Bahay

Mga Kalahok na Serbisyo ng Mortgage

 

Nasa ibaba ang isang listahan ng mga servicers ng mortgage na lumalahok sa California Mortgage Relief Program. Ang mga alituntunin ng programa ay nagdidikta na ang pagpopondo para sa mga aprubadong aplikasyon ay direktang mapupunta sa mortgage servicer. Upang maproseso ang isang aplikasyon, dapat na kalahok sa programa ang servicer ng may-ari ng bahay.

Kung hindi nakalista ang iyong servicer, mangyaring makipag-ugnayan sa kanila at hilingin na mag-sign up sila para lumahok sa programa.

Kung ikaw ay isang tagaserbisyo ng utang sa bahay at interesadong lumahok sa programa, mangyaring mag-email sa [email protected]

Arvest Central Mortgage Company

Broker Solutions / New American Funding

California Credit Union

Caliber Home Loans

California Housing Finance Agency

Carrington Mortgage Services LLC

Castle & Cooke Mortgage LLC

Cathay Bank

Citizens One Home Loans/Citizens Bank

Community Loan Servicing

Data Mortgage Inc. / Essex Mortgage

Farmers and Merchants Bank

Fifth Third Bank

Flagstar Bank

Freedom Mortgage Corporation

Fremont Bank

Gateway First Bank

Greater Nevada Mortgage

Guild Mortgage Company LLC

James B. Nutter and Company

Kings Mortgage Services INC

Lakeview Loan Servicing LLC

LendUS LLC

Loancare LLC

LoanDepot.com LLC

Luther Burbank Savings

M & T Bank

Mason McDuffie Mortgage Corporation

Member First Mortgage LLC

Meriwest Mortgage

Mid America Mortgage

Mr. Cooper / Nationstar

Nations Direct Mortgage, LLC

Northpointe Bank

Pennymac Loan Services LLC

Planet Home Lending LLC

Provident Funding Associates LP

Rocket Mortgage  LLC / Quicken Loans

Royal Business Bank

Safe Credit Union

Select Portfolio Servicing

Selene Finance LP

ServiceMac LLC

Servis One / BSI Financial Services

Siwell INC / Capital Mortgage Services of Texas

SN Servicing Corp

Specialized Loan Servicing LLC / Computer Share

Statebridge Company LLC

The Money Source Inc.

Towne Mortgage Company

Travis Credit Union

Umpqua Bank

US Bank

Wells Fargo Bank