Mga Katuwang na Mapagkukunan

Mga Katuwang na Mapagkukunan

Tumulong na ipalaganap ang salita kung paanong ang California Mortgage Relief Program ay tumutulong sa mga libong mga may-ari ng bahay na makabalik sa ayos ang kanilang buhay.  

Ang mga kagamitan at pagkukunan sa pahinang ito ay isinagawa para ibahagi. Mangyaring i-download at i-post, i-print at kung hindi ay ipalaganap ang salita tungkol sa California Mortgage Relief Program. 

Mga Kategorya

Toolkit

Program Overview One Pager

Program Eligibility One Pager

Social Media

Social Copy

Mga Hashtag

Mga Paglalarawan ng Social Media

Updated Program Graphics

Mga Button

Toolkit

The toolkit contains all partner resources in one downloadable zip file. Organized by language, each file contains informational one-pagers, FAQs, web buttons and social content.

Pinakahuling Toolkit ng Programa

Program Overview One Pager

The Program Overview One Pager provides a high-level description of the program.

Program Eligibility One Pager

The Program Eligibility One Pager lists the requirements needed to be eligible for assistance.

Social Media

Social media is an easy way to tell friends and family about the Program. You can help by follow us on social media.  

 

@CAMortgageHelp @CAMortgageRelief @CAMortgageHelp

Mga Hashtag

#CaMortgageRelief #GetCaughtUp #SaveYourHome 

Social Copy

Ang kopya para sa social media ay magagamit sa maraming wika.

Mga Paglalarawan ng Social Media

Ang mga paglalarawan ng social media ay maaaring ma-download sa pamamagitan ng zip file. Ang bawat file ay nagbibigay ng nilalaman na naaayon ang laki sa iba't-ibang mga plataporma ng social media at pasadya na ayon sa manonood o magbabasa.

Mga Grapiko ng Kaluwagan sa Pagsasangla

Posts Released March 2022

Updated Program Graphics

Posts Released March 2023

Mga Grapiko ng Panlipunang Pahayagan ng Buwis sa Ari-arian

Mga Button

Ang mga buton sa ibaba ay maaaring i-download at gamitin upang i-ugnay o i-link ang inyong website sa California Mortgage Relief Program website sa ilang mga wika.

Mga Kodigo ng Kulay:

Mapusyaw na Bughaw: 407EC9   Kulay Dalandan: F36C21   Madilim na Bughaw: #002A55  Puti: FFFFFF

Ingles

URL:https://camortgagerelief.org/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Vietnamese

URL:https://camortgagerelief.org/vi/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 17px

Espanyol

URL:https://camortgagerelief.org/es/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Koreano

URL:https://camortgagerelief.org/ko/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 16px

Tagalog

URL:https://camortgagerelief.org/tl/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 14px

Intsik

URL:https://camortgagerelief.org/zh/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px