Mga Katuwang na Mapagkukunan

Mga Katuwang na Mapagkukunan

Ang nilalaman sa pahinang ito ay idinisenyo upang makatulong na magbahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa California Mortgage Relief Program. Ang mga tool at mapagkukunang ito ay mada-download at maibabahagi.

Mga Kategorya

Toolkit

Pangunahing Paksang Mapag-uusapan

Program FAQs

Mga Katotohanan sa Programa (Isang Pahina)

Social Media

Social Copy

Mga Hashtag

Mga Paglalarawan ng Social Media

Updated Program Graphics

Mga Button

Hispanic Heritage Month

Hispanic Heritage Month

Join us in celebrating Hispanic Heritage Month from September 15 – October 15. Below you will find social media graphics and copy that are available to share with your community. Help us celebrate the month by using the following hashtags:

#HispanicHeritageMonth #ConserveSuHogar #SalvandoHogaresLatinos

Mga Paglalarawan ng Social Media Social Media Copy

Toolkit

Ang mga toolkit sa ibaba ay naglalaman ng lahat ng mga katuwang na mapagkukunan sa isang downloadable zip file. Nakaayos ayon sa wika, ang bawat file ay naglalaman ng mga bagay na binabahagi sa mga katuwang na komunidad.  

Pinakahuling Toolkit ng Programa

Toolkit na Nilabas Nang June 2022

Pangunahing Paksang Mapag-uusapan

Ang mga paksang mapag-uusapan ay nag-aalok sa mga pangkat sa komunidad ng pagmemensaheng magagamit sa tuwing makikipag-usap sa mga indibidwal sa komunidad.

Program FAQs

Ang FAQ ng Programa ay Nilabas nang Hunyo 2022.

Mga Katotohanan sa Programa (Isang Pahina)

Ang Isang Pahinang mga Katotohanan sa Programa ay nagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa pagpapalawak at pamantayan ng pagiging karapat-dapat ng programa.  

Isang Pahinang Nilabas Nang Hunyo 2022

Social Media

Ang paggamit ng social media ay isang napakahusay na paraan upang isulong ang programa at makatulong na ikalat ang salita. Maaari kang makatulong sa pamamagitan ng pagsunod sa amin sa social media.

 

@CAMortgageHelp @CAMortgageRelief @CAMortgageHelp

Mga Hashtag

#CaMortgageRelief #GetCaughtUp #SaveYourHome 

Social Copy

Ang kopya para sa social media ay magagamit sa maraming wika.

Kaluwagan sa sangla or mortgage

Social Copy Released March 2022

I-download

Mga Bagong Pagpapalawak ng Porgrama

Social Copy Released June 2022

I-download

Buwis sa Ari-arian

Social Copy Released June 2022

I-download

Mga Paglalarawan ng Social Media

Ang mga paglalarawan ng social media ay maaaring ma-download sa pamamagitan ng zip file. Ang bawat file ay nagbibigay ng nilalaman na naaayon ang laki sa iba't-ibang mga plataporma ng social media at pasadya na ayon sa manonood o magbabasa.

Mga Grapiko ng Kaluwagan sa Pagsasangla

Posts Released March 2022

Updated Program Graphics

Posts Released June 2022

Mga Grapiko ng Panlipunang Pahayagan ng Buwis sa Ari-arian

Mga Button

Ang mga buton sa ibaba ay maaaring i-download at gamitin upang i-ugnay o i-link ang inyong website sa California Mortgage Relief Program website sa ilang mga wika.

Mga Kodigo ng Kulay:

Mapusyaw na Bughaw: 407EC9   Kulay Dalandan: F36C21   Madilim na Bughaw: #002A55  Puti: FFFFFF

Ingles

URL:https://camortgagerelief.org/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Vietnamese

URL:https://camortgagerelief.org/vi/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 17px

Espanyol

URL:https://camortgagerelief.org/es/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Koreano

URL:https://camortgagerelief.org/ko/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 16px

Tagalog

URL:https://camortgagerelief.org/tl/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 14px

Intsik

URL:https://camortgagerelief.org/zh/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px