PADATING NA: TULONG PARA SA MGA NAKALIPAS NANG HINDI NABAYARANG BUWIS SA ARI-ARIAN NG LAHAT NA MGA KARAPAT-DAPAT NA MAY-ARI NG BAHAY. MAGPALISTA UPANG MASABIHAN.

Mga Katuwang na Mapagkukunan

Mga Katuwang na Mapagkukunan

Ang nilalaman sa pahinang ito ay idinisenyo upang makatulong na magbahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa California Mortgage Relief Program. Ang mga tool at mapagkukunang ito ay mada-download at maibabahagi.

Mga Kategorya

Toolkit

Pangunahing Paksang Mapag-uusapan

Paano Mag-Apply (Isang pahina)

Nahuhuli Ka Ba Sa Bayad Sa Utang Sa Bahay? (Isang pahina)

Mga Button

Social Media

Social Copy

Mga Hashtag

Mga Paglalarawan ng Social Media

Toolkit

Nakaayos ayon sa wika, ang bawat file ay naglalaman ng mga flyer na may kaalaman, nilalamang panlipunan at mga paksang mapag-uusapan.

Pangunahing Paksang Mapag-uusapan

Ang mga paksang mapag-uusapan ay nag-aalok sa mga pangkat sa komunidad ng pagmemensaheng magagamit sa tuwing makikipag-usap sa mga indibidwal sa komunidad.

Paano Mag-Apply (Isang pahina)

Ang Isang Pahinang Paano Mag-Apply ay isang flyer na nagpapaliwanag kung paano mag-apply sa programa.

Nahuhuli Ka Ba Sa Bayad Sa Utang Sa Bahay? (Isang pahina)

Ang Isang Pahinang Nahuhuli ka Ba Sa Iyong Utang sa Bahay ay isang flyer na naglalarawan sa programa at kung paano mag-apply.

Social Media

Ang paggamit ng social media ay isang napakahusay na paraan upang isulong ang programa at makatulong na ikalat ang salita. Maaari kang makatulong sa pamamagitan ng pagsunod sa amin sa social media.

 

@CAMortgageHelp @CAMortgageRelief @CAMortgageHelp

Social Copy

Ang kopya para sa social media ay magagamit sa maraming wika.

Mag-click dito upang i-download ang kopya ng social media sa lahat ng mga wika.

Mga Hashtag

#CaMortgageRelief #GetCaughtUp #HousingIsKey

 

Mga Paglalarawan ng Social Media

Ang mga paglalarawan ng social media ay maaaring ma-download sa pamamagitan ng zip file. Ang bawat file ay nagbibigay ng nilalaman na naaayon ang laki sa iba't-ibang mga plataporma ng social media at pasadya na ayon sa manonood o magbabasa.

Mga Button

Ang mga buton sa ibaba ay maaaring i-download at gamitin upang i-ugnay o i-link ang inyong website sa California Mortgage Relief Program website sa ilang mga wika.

Mga Kodigo ng Kulay:

Mapusyaw na Bughaw: 407EC9   Kulay Dalandan: F36C21   Madilim na Bughaw: #002A55  Puti: FFFFFF

Ingles

URL:https://camortgagerelief.org/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Vietnamese

URL:https://camortgagerelief.org/vi/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 17px

Espanyol

URL:https://camortgagerelief.org/es/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Koreano

URL:https://camortgagerelief.org/ko/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 16px

Tagalog

URL:https://camortgagerelief.org/tl/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 14px

Intsik

URL:https://camortgagerelief.org/zh/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px