ANG MGA APLIKASYON AY TAPOS NA NGAYON. ANG MGA NAIPADALA NANG MGA APLIKASYON AY IHAHANDA HANGGANG SA MAIGAWAD NA ANG LAHAT NG MGA PONDO.

Legal na Tulong

Legal na Tulong

Ang mga libreng paglilingkod pambatas, kasama na ang pag-iwas sa pagremata at tulong sa aplikasyon para sa California Mortgage Relief Program, ay matatanggap sa pamamagitan ng mga samahang nakatala sa ibaba. Ang mga paglilingkod ay nilaan ng Qualified Legal Services Projects (QLSPs) at Qualified Support Centers (QSCs) sa buong California. Kabilang sa mga bahagi ng nilalaan na paglilingkod pa

 

 • Pag-iwas sa pagremata
 • Pagpapautang at paglilingkod sa mortgage
 • Tulong sa mga habilin at ari-arian
 • Mga tanong sa bangkruptcy
 • Mga alalahanin sa diborsyo at restraining order
 • At iba pang mga bagay na nauugnay sa pagpapanatili ng sustainable na pagmamay-ari ng bahay para sa mga nanghihiram na karaniwang hindi kayang magbayad para sa mga naturang legal na paglilingkod

Legal Services Providers

Kung naniniwala kang kailangan mo ng legal na tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa mga pangkat sa ibaba. Para sa lahat ng iba pang pangangailangang nauugnay sa aplikasyon, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa aming Contact Center sa 1-888-840-2594.

Bet Tzedek

California Rural Legal Assistance

Legal Access Alameda

Legal Aid Society of San Bernardino

Legal Assistance to the Elderly

Senior Advocacy Network

Housing and Economic Rights Advocates

Legal Aid of Sonoma County

Legal Aid Society of San Diego

Open Door Legal

Public Counsel

Bet Tzedek

Numero ng telepono: 323-939-0506

Pace/Solar/foreclosure issues: 323-648-4715

Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

 • Mga serbisyo sa pag-iwas sa pagremata
 • Property Assessed Clean Energy (PACE) mga utang at solar na panloloko
 • Mga Usaping Successor-in-interest
 • Pantulong na paglilingkod na pambatas upang tumulong sa mas matatag na pabahay (hal: mga pampublkong pakinabang pagbawi sa sahod, at mga kautusang pagpigil sa pagsasamantala sa nakatatanda

  Mga County na Pinaglilingkuran:

  Los Angeles (low-income and senior homeowners)

   

   

  BET TZEDEK

  California Rural Legal Assistance

  Numero ng telepono: 1-800-337-0690

  Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

  • Mga serbisyo sa pag-iwas sa pagremata
  • Pagsusuri ng dokumento ng pautang, pagbabago, at tulong sa pagtanggi
  • Pagtatanggol D sa paniningil ng utang, pag-iwas sa judgment lien, at mga isyu sa pagsingil sa ari-arian
  • Pagtatanggol D sa paniningil ng utang, pag-iwas sa judgment lien, at mga isyu sa pagsingil sa ari-arian

  Mga County na Pinaglilingkuran:

  Colusa, Fresno, Imperial, Kings, Kern, Madera, Merced, Monterey, Napa, Riverside, San Benito, San Joaquin, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Cruz, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tulare, Ventura, Yuba

   

  Housing and Economic Rights Advocates

  Numero ng telepono: (510) 271-8443, ext. 300

  Email: [email protected]

  Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

  • Mga serbisyo sa pag-iwas sa pagremata
  • Kapalit sa mga usapin sa interes, proactive na pagpaplano sa ari-arian
  • Mga isyu sa pagsingil sa ari-arian
  • Mga isyu sa pagsingil sa ari-arian
  • Tulong sa pagbabago ng pautang
  • Mga pantulong na legal na paglilingkod para tumulong sa katatagan ng pabahay (hal: mga isyu sa utang at kredito ng consumer)

  Mga County na Pinaglilingkuran:

  All Counties

  Legal Access Alameda

  Numero ng telepono: (510) 302-2214

  Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

  • Mga paglilingkod sa pagsasaayos ng titulo
  • Mga mapagkukunang pang-edukasyon para sa pagsasaayos ng titulo, seminar, at limitadong saklaw na mga klinika

     Mga County na Pinaglilingkuran:

     All Counties

     Legal Aid of Sonoma County

     Numero ng telepono: 707-542-1290

     Email: [email protected]

     Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

     • Pang-edukasyon na outreach sa pag-iwas sa pagremata at mga pagpapalabas na know-your-rights
     • Mga paglilingkod sa pagpaplano ng ari-arian
     • Mga legal na paglilingkod sa may utang-pinagkakautangan
     • Mga legal na usapin sa mobile home park

       Mga County na Pinaglilingkuran:

       Sonoma

       Legal Aid Society of San Bernardino

       Numero ng telepono: 909-889-7328

       Email: [email protected]

       Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

       • Pagremata at default na mga paglilingkod sa pag-iwas
       • Tulong sa pagbabago ng pautang
       • Mga isyu sa pagsingil sa ari-arian
       • Mga deklarasyon ng homestead
       • Mga scam o panloloko sa equity-stripping

         Mga County na Pinaglilingkuran:

         Riverside, San Bernardino

         Legal Aid Society of San Diego

         Numero ng telepono: 1-877-534-2524

         Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

         • Mga serbisyo sa pag-iwas sa pagremata
         • Tulong at klinika sa pagbabago ng pautang
         • Tulong sa reverse mortgage
         • Mga karagdagang legal na paglilingkod para tumulong sa katatagan ng pabahay (hal: pangongolekta ng utang at mga paglilingkod sa pagkabangkarote o bankruptcy)

          Mga County na Pinaglilingkuran:

          San Diego

          Legal Assistance to the Elderly

          Numero ng telepono: 415-538-3333

          Email: [email protected]

          Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

          • Mga serbisyo sa pag-iwas sa pagremata
          • Tulong sa pagbabago ng pautang
          • Mga paglabag sa servicer
          • Proteksyon sa equity sa bahay, pagtugon sa equity stripping at foreclosure rescue scam
          • Mga deklarasyon ng homestead
          • Mga usapin sa successor-in-interest, proactive na pagpaplano sa ari-arian
          • Mga karagdagang legal na paglilingkod para tumulong sa katatagan ng pabahay (hal: utang ng consumer)

           Mga County na Pinaglilingkuran:

           San Francisco

           Open Door Legal

           Numero ng telepono: 213-385-2977

           Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

           ODL guarantees legal representation on all viable civil legal issues for all low-income adult San Francisco residents in our service areas, including:

           • Preventing illegal foreclosures;
           • Free trusts for seniors over 50 who own one home in the service area;
           • Successors-in-interest (probate court for title issues);
           • Property tax issues; and
           • Predatory lending
           • Online screening form (Spanish & Chinese versions online; please call for any language needs) OR visit one of our offices: Bayview: 4634 3rd St. Excelsior: 60 Ocean Ave. Western Addition: 1113 Fillmore St.

            Mga County na Pinaglilingkuran:

            San Francisco in Districts 2, 5, 10, or 11, or who are unhoused.

            Currently valid zip codes: 94107, 94124, 94134, 94112, 94132, 94117, 94115, 94122, 94102, 94129, 94123.

            Public Counsel

            Numero ng telepono: 213-385-2977 EXT 700

            Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

            • Mga serbisyo sa pag-iwas sa pagremata
            • Mga usapin sa reverse mortgage
            • Mga panloloko o scam sa titulo at equity-stripping
            • Debt collection defense against judgment liens and Property Assessed Clean Energy (PACE) loan issues
            • Mga pagpapalabas at workshop sa Know-your-rights sa Homeowner Assistance Fund, proseso ng pagremata , at mga pagpipilian ng may-ari ng bahay para maiwasan ang pagremata
            • Online application

             Mga County na Pinaglilingkuran:

             Los Angeles

             Senior Advocacy Network

             Numero ng telepono: 209-577-3814

             Email: [email protected]

             Mga Serbisyong Ibinibigay / Natugunang mga Isyu:

             • Tulong sa reverse mortgage
             • Tulong sa pag-aapply ng kaluwagan sa mortgage
             • Mga mapagkukunan kaalaman sa California Mortgage Relief Program
             • Mga karagdagang legal na paglilingkod para tumulong sa katatagan ng pabahay (hal: utang ng consumer at tulong sa pagkabangkarote o bankruptcy)
             • Mga serbisyo sa pag-iwas sa pagremata

             Mga County na Pinaglilingkuran:

             Merced, Stanislaus